Dlaczego zestaw Systemu AntiMicrobial+ jest tak skuteczny?

Odpowiedź jest oczywista, ponieważ skuteczność działania poszczególnych metod dezynfekcji poprzedzona była wszechstronnymi badaniami i analizami sprawności naszego urządzenia w pojazdach komunikacji publicznej. Badania prowadzono w autobusie o długości 12 metrów, a ich celem była skuteczność działania naszych urządzeń pod kątem bezpieczeństwa pasażerów i obsługi. Zestaw Systemu AntiMicrobial+ w skrócie AM+ ma za zadanie przefiltrować powietrze w autobusie i oczyścić je ze wszystkich szkodliwych cząsteczek potencjalnie zagrażających zdrowiu i życiu pasażerów. Zestaw spisuje się doskonale i odpowiada wysokim oczekiwaniom w tym specyficznym czasie pandemii. Będzie podobnie użyteczny również w czasie kiedy już uporamy się z koronawirusem SARS-CoV 2.

Smog, cz. 1

Smog, cz. 1

16 November 20200

Bardzo aktualny problem. Co to jest smog? To połączenie mgły z dymem i spalinami. Jeszcze inaczej, to zanieczyszczone powietrze. Może być wypełnione szkodliwymi związkami chemicznymi np. tlenkami siarki oraz azotu, pyłami zawieszonymi (substancje stałe). W smogu mogą być również substancje rakotwórcze. Jego zawartość jest szkodliwa dla zdrowia i powodować astmę, przewlekłe zapalenie oskrzeli i niewydolność oddechową. Najpoważniej brzmi zagrożenie większej zapadalności na nowotwory oraz tzw. POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc).

C.d.n.

Lepsza prewencja niż leczenie

Nikt chyba nie kwestionuje tego twierdzenia, jednak jeśli zapobieganie dewastacji i odbudowa środowiska naturalnego jest tym prewencyjnym działaniem, to jest to bardzo długi i kosztowny proces. Pandemię mamy i naukowcy przestrzegają, że następne mogą pojawiać się coraz częściej. Musimy sobie radzić tak jak obecnie jest to możliwe, jak potrafimy. W miastach nie ma alternatywy dla masowego transportu publicznego. Po zostawieniu samochodu na buforowych parkingach optymalne dla środowiska jest korzystanie z komunikacji oferowanej przez miasta. Tak działają duże aglomeracje. Moment kiedy zacznie się ponownie masowe korzystanie z transportu publicznego nastąpi szybciej jeśli odbuduje się zaufanie mieszkańców do środków transportu. Tak stanie się wtedy, kiedy pasażerom zaoferuje się przejazd pojazdami, w których powietrze będzie bardziej czyste i zdrowsze niż na zewnątrz.

Przyczyny pandemii

COVID-19 jest szóstą pandemią od czasu zabójczej „Hiszpanki”. Przedstawiciele działającej przy ONZ platformy IPBES twierdzą, że rośnie ryzyko pojawiania się kolejnych pandemii wraz z postępującą dewastacją środowiska naturalnego. W czasie niecałych 50 lat od 1970 roku populacja ssaków, ptaków, płazów i gadów w globalnej skali zmniejszyła się o 68%. Dlaczego do tego doszło? Przyczyn jest wiele, te najważniejsze to wylesianie, niezbalansowane rolnictwo, nielegalny handel zwierzętami oraz zmiany klimatu. To wszystko powoduje, że zwierzęta wymierają. Swój niebagatelny udział mają też niszczone ekosystemy wodne m.in. przez budowanie ogromnych tam na rzekach. Dewastacja środowiska naturalnego wymieniana jest również jako przyczyna pojawiania się chorób takich jak COVID-19.

Antimicrobial+ filtracja, separacja i likwidacja bakterii, wirusów i patogenów.
Antimicrobial+ filtracja, separacja i likwidacja bakterii, wirusów i patogenów.
Antimicrobial+ filtracja, separacja i likwidacja bakterii, wirusów i patogenów.
Antimicrobial+ filtracja, separacja i likwidacja bakterii, wirusów i patogenów.
Antimicrobial+ filtracja, separacja i likwidacja bakterii, wirusów i patogenów.
Antimicrobial+ filtracja, separacja i likwidacja bakterii, wirusów i patogenów.
Antimicrobial+ filtracja, separacja i likwidacja bakterii, wirusów i patogenów.
Antimicrobial+ filtracja, separacja i likwidacja bakterii, wirusów i patogenów.

Mamy to! Niedawno w pierwszym autobusie MPK Poznań zamontowano prawdziwego killera, który odfiltrowuje z powietrza autobusu pyły zawieszone, bakterie, wirusy, pyłki, zarodniki pleśni, sierść, roztocza, pigmenty farb, odpady radioaktywne i inne szkodliwe cząsteczki. Eliminuje także koronawirusy! Dodam, że w czasie postoju ozonuje wnętrze... Nasi specjaliści testowali urządzenie AntiMicrobial+, aby skutecznie działając nie zakłócało pasażerom komfortu przejazdu. Poznaniacy są pierwsi, a w kolejce czekają już Łódź i kolejne miasta. Nasza firma zrobi wszystko, aby zaspokoić duże zapotrzebowanie na to niezwykłe urządzenie.

Covidowe aktualności – sobota 31 października – 21 897 osób zakażonych koronawirusem

Szczepionka ma się pojawić na wiosnę, najwcześniej w styczniu. Dodatkowo masowe protesty wzmagają nasze obawy. Co możemy zrobić? Każdy kto może przyczynić się do walki z pandemią niech użyje swojej wiedzy i umiejętności. My nie mamy szczepionki, ale mamy produkt, nad którym przez kilka lat pracowali nasi naukowcy i inżynierowie – to urządzenie AntiMicrobial+. Najnowsze analizy wskazują na niebezpieczeństwo zakażania się koronawirusem zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych. Stefen Moritz, główny autor badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Halle twierdzi, że aby zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem ważniejsze od używania maseczek jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie. Nasze urządzenie skutecznie wentyluje i oczyszcza powietrze, filtrując je niezwykle sprawnymi filtrami HEPA 14, a ozonatory dopełniają reszty, likwidując szkodliwe cząsteczki.

Skutki zagrożenia przyrodzie

Ze zwierzętami naukowcy wiążą istnienie 1,7 mln wirusów i uwaga - aż 850 tysięcy wirusów może zarażać ludzi. Wciąż trwa dyskusja, czy ostatni wirus wywołujący COVID 19 nie został przeniesiony na człowieka przez zwierzęta. Ta perspektywa powinna wzbudzić powszechny alarm. Najwyższy czas zacząć naprawę środowiska naturalnego, podjąć zdecydowane działania ochronne. Trzeba zracjonalizować produkcję i konsumpcję oraz zdecydowanie ograniczyć ilość odpadów. Powinniśmy odżywiać się zdrowiej i w sposób bardziej przyjazny dla klimatu. Decydujący głos mają politycy i wielkie światowe organizacje takie jak ONZ. Nasza planeta Ziemia krzyczy rozpaczliwie o stworzenie nowego ładu dla dalszej bezpiecznej egzystencji ludzkości.

Koronawirus. Niepokojące doniesienia.

Jak informuje czasopismo medyczne „Lancet” najnowsze badania wskazują, że pacjenci, którzy ponownie zachorowali na Covid-19, przechodzą chorobę ciężej.

Autorzy artykułu informują o przypadku z USA. 25 letni mężczyzna z Nevady, został zaklasyfikowany jako pierwszy przypadek powtórnego zakażenia. Drugie zakażenie było o wiele bardziej dotkliwe a pacjent wymagał podłączenia do respiratora. Podobne przypadki, kiedy reinfekcja okazała się o wiele trudniejsza w przebiegu, odnotowano również w Ekwadorze, Belgii, Holandii i Hongkongu.

Cyrkulacja powietrza i klimatyzacja w autobusach

Pasażerowie coraz częściej muszą mierzyć się z kolejnymi niedogodnościami w komunikacji miejskiej. Niektórzy przewoźnicy skłaniają się to tego, żeby wyłączyć w pojazdach układy wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania.

Po wyłączeniu klimatyzacji i innych systemów ograniczona zostanie cyrkulacja powietrza wewnątrz pojazdów. Czy jest to jednak skuteczna metoda na walkę z koronawirusem, który może zostać wniesiony do pojazdu, a następnie rozpylony drogą kropelkową?

Przewoźnicy szukają różnych możliwości, a system AntiMicrobial+ może być prostym i skutecznym rozwiązaniem.

Urządzenia wchodzące w skład systemu nie są połączone z systemem klimatyzacji – nie da się ich wyłączyć. Co więcej – w przypadku, kiedy przewoźnik zdecyduje się na wyłączenie układów klimatyzacyjnych AntiMicrobial+ nadal działa!