Smog, cz. 1

16 November 20200

Bardzo aktualny problem. Co to jest smog? To połączenie mgły z dymem i spalinami. Jeszcze inaczej, to zanieczyszczone powietrze. Może być wypełnione szkodliwymi związkami chemicznymi np. tlenkami siarki oraz azotu, pyłami zawieszonymi (substancje stałe). W smogu mogą być również substancje rakotwórcze. Jego zawartość jest szkodliwa dla zdrowia i powodować astmę, przewlekłe zapalenie oskrzeli i niewydolność oddechową. Najpoważniej brzmi zagrożenie większej zapadalności na nowotwory oraz tzw. POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc).

C.d.n.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *