Przyczyny pandemii

5 November 20200

COVID-19 jest szóstą pandemią od czasu zabójczej „Hiszpanki”. Przedstawiciele działającej przy ONZ platformy IPBES twierdzą, że rośnie ryzyko pojawiania się kolejnych pandemii wraz z postępującą dewastacją środowiska naturalnego. W czasie niecałych 50 lat od 1970 roku populacja ssaków, ptaków, płazów i gadów w globalnej skali zmniejszyła się o 68%. Dlaczego do tego doszło? Przyczyn jest wiele, te najważniejsze to wylesianie, niezbalansowane rolnictwo, nielegalny handel zwierzętami oraz zmiany klimatu. To wszystko powoduje, że zwierzęta wymierają. Swój niebagatelny udział mają też niszczone ekosystemy wodne m.in. przez budowanie ogromnych tam na rzekach. Dewastacja środowiska naturalnego wymieniana jest również jako przyczyna pojawiania się chorób takich jak COVID-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *