Dlaczego zestaw Systemu AntiMicrobial+ jest tak skuteczny?

17 November 20200

Odpowiedź jest oczywista, ponieważ skuteczność działania poszczególnych metod dezynfekcji poprzedzona była wszechstronnymi badaniami i analizami sprawności naszego urządzenia w pojazdach komunikacji publicznej. Badania prowadzono w autobusie o długości 12 metrów, a ich celem była skuteczność działania naszych urządzeń pod kątem bezpieczeństwa pasażerów i obsługi. Zestaw Systemu AntiMicrobial+ w skrócie AM+ ma za zadanie przefiltrować powietrze w autobusie i oczyścić je ze wszystkich szkodliwych cząsteczek potencjalnie zagrażających zdrowiu i życiu pasażerów. Zestaw spisuje się doskonale i odpowiada wysokim oczekiwaniom w tym specyficznym czasie pandemii. Będzie podobnie użyteczny również w czasie kiedy już uporamy się z koronawirusem SARS-CoV 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *