Filtry HEPA

3 October 20200

Urządzenia AntiMicrobial+ najpierw zatrzymują czynniki szkodliwe – alergeny, sierść, kurz, grzyby, pleśnie, a następnie są one likwidowane przy pomocy ozonu.

HEPA to „wysokosprawny filtr cząsteczkowy powietrza”, najprościej – genialne sito wychwytujące pyły zawieszone, bakterie, wirusy, pyłki, zarodniki pleśni, sierść, roztocza, pigmenty farb, a nawet odpady radioaktywne i inne szkodliwe cząsteczki. HEPA stosowany jest nie tylko w odkurzaczach, klimatyzacjach, oczyszczaczach powietrza, ale również w cleanroomach – pomieszczeniach, które wymagają sterylnej jakości powietrza – z AntiMicrobial+ ta technologia trafia do wnętrza pojazdów komunikacji publicznej. Sprawność filtrów HEPA 14 to 99,995%. Wychwytują cząsteczki mierzone w nanometrach (1nm to jedna milionowa milimetra). SARS-Cov-2 wielkości od 0,06nm do 0,14nm wychwytywany jest przez filtr HEPA 14, jeden z elementów produktu AntiMicrobial+

Urządzenia AntiMicrobial+ najpierw zatrzymują czynniki szkodliwe – alergeny, sierść, kurz, grzyby, pleśnie, a następnie są one likwidowane przy pomocy ozonu.

Chociaż czas podróży komunikacją miejską jest relatywnie krótki, to chcemy aby pasażer był jak najlepiej zabezpieczony przed rozprzestrzenianiem się drobnoustrojów, roznoszonych przez kontakt (powierzchnie dotykowe) lub drogą kropelkową (system aktywny).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *